Sidor

tisdag 25 november 2008

Beslut

Bakgrund
Det har till bloggen inkommit förslag att stavningen ska ändras till "Maraton". Bloggens läsare har anmodats inkomma med synpunkter vilka presenteras här:
Krokom Markus: Det mer helsvenska maraton är att föredra.
Katalog Annika: byt namn till maraton.
utb-anna: maraton.
Gate-keeper Cilla: Marathon - du kan inte ge upp.
Bosse Balkong: varför måste bloggen ha ett namn?

Överväganden
Den här bloggen är bestört över de nationalistiska strömningar som återkommer i flertalet remissvar. Att välja en formulering enkom för att den är mer svensk rimmar illa med det strävanden efter internationalisering som i alla fall denna blogg står bakom. Bosse Balkongs förslag att bloggen inte behöver ett namn lämnas utan åtgärd. Gate-kepper Cilla påpekar med rätta att man inte kan ge upp i ett maratonlopp.

Till yttermera visso konstaterar bloggen att namnet på det lopp som bloggen är tillägnad är "Stockholm Marathon".

Beslut
Förslaget att ändra namnet avslås.
Namnet förblir: Marathon.
Beslutet kan ej överklagas.

4 kommentarer:

Markus sa...

Föga förvånande så silar bloggskaparen mygg och sväljer kameler samt krystar fram tveksamma svar. Kanske bloggskaparen kan, i sin "strävan efter internationalisering", börja skriva på olika språk i sina inlägg i stället för att, som nu, i stort sätt bara använda det svenska språket?

Kort fråga: Är det bulgoträningen som bloggskaparen åsyftar i sina "strävanden efter internationalisering"?

Eftersom Horace ord är lag så är stavningen "maraton" att föredra. Basta.

Lars sa...

Bäste Markus!

Beslut är fattat och dina kommenterar föranleder därför ingen åtgärd.

Markus sa...

Ministerstyre!

/M

Annika L sa...

Jag kan bara säga: jag är besviken.