Sidor

fredag 21 november 2008

Maraton eller Marathon?

En av bloggens läsare har hört av sig och undrar varför bloggen heter "Marathon" istället för det fullgoda svenska alternativet "Maraton". Frågan är inte okomplicerad. Å ena sidan bör svenska termer i möjligaste mån användas, vilket torde betyda att "maraton" är att föredra. Å andra sidan anges "marathon" som en alternativ stavning i SAOL.

Jag påstår inte att jag själv sitter inne med det slutgiltiga svaret. Övriga läsare inbjuds därför att kommentera: bör bloggen byta namn till Maraton?

4 kommentarer:

Markus sa...

Återigen känner jag mig träffad.

Notera dock att ett inmatande av stavningen "marathon" inte framkallar någon träff i på SAOL:s websida. Den alternativa stavningen ("marathon") uppmärksammas bara vid ett inmatande enligt stavningen "maraton". Därmed tycker jag att bloggen borde byta namn snarast!

Frågan är om bloggskaparen anser att benämningen "marathon" är att betrakta som en grekifiering eller en anglofiering av ordet?

/M

Lars sa...

Markus, tack för din insiktsfulla och viktiga kommentar. Ditt förslag kommer att behandlas i särskild ordning.

När det gäller frågan om huruvida "marathon" är en grekifiering eller en anglofiering, så svarar jag: internationalisering.

Väl mött i löparspåret!

bowen sa...

Namn? Varför måste allt ha ett namn. Borgligt! Lars är ett namn. Låt bloggen heta Lars! Eller Larsh!
Bakunin

Lars sa...

Ja, Bosse, varför måste allt ha ett namn? Är det borgligt, akademiskt eller allmänmänskligt?