Sidor

måndag 25 maj 2009

Från juridiska fakulteten...

... har följande anonyma angrepp på maratonlöpare och andra köttätare inkommit:

STOPPA LOPPET!Autonoma martonhataresförbund (AMF) kräver att loppet stoppas! Maratonloppen i våra storstäder är ännu ett exempel på imperalismens metoder för att ta livet av både människor och djur. En vanlig martonlöpare äter ca 25 kg agnuskött sista veckan innan ett lopp. Kött som skulle kunna användas till svältande barn i våra u-länder! Kött som producerats under det mest vidriga förhållanden enbart för att slösas bort på ingenting!Kamrater, maraton är det utlimata exmempelet på förspilld mannamöda! Istället för att ägna sin kraft åt att förgöra kapitalet spiller maratonlöparen sin kraft på att skapa bilköer i våra innestäder före under och efter loppen vilket ökar utsläppen och påskyndar växthuseffekten.Maratonlöparen är helt utan moral. Maratonlöparen stödjer barnaga, kvinnlig omskärelse, splittring av familjer, användning av droger, tonårshavandeskap m.m.
Ställ upp! Stoppa loppet Stockholm maraton 30/5!Kom dagen innan till klubblokalen så ska vi göra lite festliga smällare etc.Ropen skalla: Stoppa loppet! Stoppa loppet!Vi ger aldrig upp!

Inga kommentarer: