Sidor

söndag 15 mars 2009

Dött lopp...

... men inte dött kött. Ja, så skulle man kunna sammanfatta resultatet från bloggens andra enkät. Av sex avlagda röster fick Sven tre och Cilla tre. Bosse fick inte en enda. Hur kan en människa skapa rättvisa i en sådan situation?

Bloggen beslutar att Sven tar över Prinsen av Västergötlands arbete. Hans kontakter inom bankvärlden samt hans förankring inom jaktsvängen ger honom den behagliga överklasskänsla som krävs.

Bloggen beslutar vidare att Cilla blir chef för frågor som behandlas i särskild ordning eftersom dessa frågor kräver överväganden.

Frågan om Bosse bordläggs för vidare beredning i särskild ordning.

Beslutet kan inte överklagas.

Inga kommentarer: